Rytme & Poesi – lektion 1

​Du er alene en sen aften på en øde banegård i provinsen, er kommet for sent til toget.

To personer indfinder sig, uden at se dig. De kommer op at skændes, og den ene bliver stukket ned.

Du gemmer dig, mens den anden vandrer hvileløst frem og tilbage.

Beskriv situationen som en virkelig hændelse, hvor du bruger tid på at etablere banegården og situationen. Lad hovedpersonen svæve i konstant frygt.

Brug højest 30 minutter (600 ord).

Skriv derefter hændelsen igennem, som var den en drøm. Husk på at drømmens logik tillader spring i den ydre logik. Når personen gemmer sig, kan det være i en skov; når personen bliver opdaget kan dette være et helt anden sted.

Højest 20 minutter (600 ord)

Scroll to Top