Vi ska nu arbeta med textens två grundelement. Det deskriptiva och det reflekterande. Låt oss betrakta Quentin Massys maleri Ill-matched Lover på the National Gallery of Art i Washington.

klicka här https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52622.html

Betrakta målningen grundligt. Gör en detaljerad beskrivning av den. Försök att förklara det som sker. Låt reflektionerna ta utgångspunkt i dig själv.

Använd högst en halvtimme (600 ord) till denna uppgift.

 

Rulla till toppen