Den frånskilde överläkaren Dr. Johan Andersson är blint förälskad i avdelningens nya sjuksköterska Emma Berggren.. De har flirtat under en längre tid, och kysser nu varandra för fösta gången på operationssalen, efter att de äntligen blivit kvitt den strikta och näsvisa chefssjuksköterskan Anna Nilsson

Skriv historien för en tidning, överdriv användningen av de litterära verktygen. Använd beskrivningar som blyg, skarp, manlig, hon rodnade, han tittade ner, de darrade, hennes hjärta blödde och dyl. Prova eventuellt att använda dig av pars pro toto för att beskriva någon av karaktärerna.

Använd högst en halvtimme (600 ord) till denna uppgift.

Rulla till toppen