Häxan på bålet

Föreställ dig att du är en häxa på toppen av ett bål. Du sitter och betraktar det som sker.

Beskriv vad du ser. I början har det ännu inte kommit folk dit, de kommer så småningom.

En tänder eld på bålet, där du sitter. De börjar sjunga. Du förstår ingenting. Elden flammar upp.

Gör denna övning på ca 20 (400 ord) minuter.

Rulla till toppen