Kapitel 6. Form & Innehåll

Form & indhold

 

Dessa två frågor beskrivs traditionellt som textens innehåll – vad – och textens form – hur.

Författaren bör ta ställning till två frågor:

  • Vad ska jag skriva om?
  • Hur ska jag (be)skriva?

Dessa två frågor beskrivs traditionellt som textens innehåll – vad – och textens form – hur.

En traditionell beskrivning säger att vi skriver som vi är. I den författade texten är författaren totalt genomskinlig. Det finns inget att gömma sig bakom. Därför skriver vi, på något vis, alltid om oss själva. Svaret på den första frågan ”vad ska jag skriva om?”, är därför igen i viss mån, ”mig själv”. I detta ligger det krav på uppriktighet och sanning. Man ska skriva som sig själv. Här handlar det om, som vi tidigare berört, den magiska, svåra men nödvändiga samklangen.

När man skriver, ska man vara i samklang med sig själv. Detta betyder inte att man inte kan beskriva vad andra människor känner, eller ser, eller hör, eller tänker. Detta betyder att när vi beskriver vad andra känner, hör, ser och tänker, så beskriver vi samtidigt oss själva. Det vill säga vår förståelse av andra människor, vår förståelse av det riktiga, det goda, det sanna och det vackra.

 


Rulla till toppen