Kapitel 5. Stasis & dynamism

Stasis & dynamis

En litterär text består av minimalt två delar. En skildring och en betraktelse. Eller med andra ord, en litterär text är både deskriptiv och reflekterande. Dessa två olika delar i texten speglar livet, existensen, att vara till, som det är.

Vi människor ser. Och hör. Och luktar. Och känner.

En värld av intryck.

Allt detta kommer ”utifrån”, och med den förståelsen kan vi kalla det empirisk, sinnlig bekräftelse. Vi ser det som finns i vår omgivning, och hör och luktar och märker. Och så vidare.

När vi förhåller oss till denna nivå av verkligheten i en text, är vi deskriptiva. Vi beskriver det som är. I en väska. I ett rum. I en stad. Men tillsammans med den deskriptiva, beskrivande, nivån förhåller vi oss till det vi beskriver. Vi reflekterar över det vi beskriver. Detta är ett speciellt privilegium vi har som människor. Vi är reflekterande. Och vi har verktyg som kan ge uttryck för vårt reflekterande.

Ett av dessa verktyg är språket.

När vi arbetar med en litterär text, är det emellertid inte alltid författarens egna reflektioner som kommer till uttryck. Det är berättarens, huvudpersonens och så vidare. För att kunna skriva en bra litterär text, är det därför av allra största vikt att vi vet vilka våra personer är. Att vi vet hur de tänker, hur en verklighetsskildring ser ut med deras ögon, och hur deras reflektioner är.

Vi ska arbeta med textens två grundelement. Det deskriptiva och det reflektiva.”


Rulla till toppen