Kapitel 4. Klichéer och Bilder

Kliche & billede

 

Bilderna vi använder bestämmer med vilka ögon läsaren ser beskrivningarna. ”Hans hand var torr som hosta”, ”hans hand var torr som is”, ”hans hand var torr som en öken” och slutligen klyschan ”hans hand var torr som sandpapper”.

I alla fallen påverkar den speciella beskrivningen av handen vår omedelbara och intuitiva förståelse av personen med handen. En speciell variant av detta är pars pro toto: Beskrivningen av en person uteslutande med hänvisning till en (särskild) del av personen.

”Jag tittade på honom, och såg omedelbart hela hans väsen i bilden av hans näsa: sniffande i allt han gör, hela tiden aktiv, ibland frustrerad.

Att vi är i stånd att styra våra bilder, det vill säga att vi använder dem med en särskild avsikt och genomtänkt, är av stor betydelse. En litterär text ska vara ren från klyschor. Eller använda sig av klyschor medvetet i ett speciellt syfte.


Rulla till toppen