Kapittel 6. Form & Innhold

Form & indhold

Forfatteren må ta stilling til to spørsmål:

  1. Hvad skal jeg skrive om?
  2. Hvordan skal jeg (be)skrive?

Disse to spørsmålene blir tradisjonelt beskrevet som henholdsvis tekstens innhold og tekstens form. Innholdet er tekstens ”hva”, formen er tekstens ”hvordan”.

En tradisjonell betraktning sier at vi skriver som vi er. I den forfattede teksten er forfatteren totalt gjennomsiktig. Det er ikke noe å gjemme seg bak. Derfor skriver vi, på en måte, alltid om oss selv. Svaret til det første spørsmålet, ”hva skal jeg skrive om?”, er derfor, igjen på en måte, ”meg selv”. I dette ligger det krav til oppriktighet og sannhet. Man skal skrive som seg selv. Her er igjen fordringen, som vi tidligere har berørt, om den magiske, ubestemmelige, men ufravikelige overensstemmelsen.

Når man skriver, skal man stemme med seg selv. I dette ligger ikke, at man ikke kan beskrive det andre mennesker føler, eller ser, eller hører, eller tenker. I dette ligger, at når vi beskriver det andre føler, hører, ser og tenker, så beskriver vi samtidig oss selv. Det vil si vår forståelse av andre mennesker, vår forståelse av det riktige, det gode, det sanne og det vakre. Filosofien beskjeftiger seg, på en annen måte, med det samme.

Dagens ”hva” er en beskrivelse av sanselighet. Nest etter det å spise, er seksualiteten den viktigste menneskelige driften. Dette er derfor et glimrende utgangspunkt for en litterær tekst.


Skroll til toppen