Kapittel 5

Blikk for detaljer

 

En avgjørende ferdighet (ved siden av andre) forfattere må ha, er evnen til å la detaljen vokse og samtidig la den forstørrede detaljen tilføre historien noe. Vi skal ikke frykte fordypelsen i detaljer og frem for alt ikke frykte fordypelsens tekstlige utstrekning. En beskrivelse av innholdet i en dameveske kan fylle flere sider, en grundig beskrivelse av innholdet i en skuff eller et kjøleskap det samme. Dette kan brukes i en større sammenheng. Og dette skjer når det refleksive og det beskrivende settes sammen.

En beskrivelse av en bestemt persons eiendeler er samtidig en beskrivelse av personen. Man kan for eksempel gi et levende bilde av en kvinne ved å beskrive innholdet i vesken hennes. I American Psyco beskriver Bret Easton Ellis sine personer utelukkende gjennom tøyet deres. Det ligger muligens en demonstrativ og tematisk refleksjon av det amerikanske levesettet i dette. Men det er ikke vesentlig i denne sammenhengen. En fordypelse i detaljer er en indirekte måte å beskrive helheten, en tjeneste forfatteren yter leseren.


Skroll til toppen