Kapittel 4

Historiens fortellervinkel

 

Basen & parabasene kommenterer hverandre gjensidig.

Vi har arbeidet med dette før.

Skriver man en roman i tredje person entall, kan en parabase skrives i første person entall. Altså. denne spesielle, privilegerte tilgangen til hovedpersonen, som normalt etableres i en roman skrevet i første person entall får i denne sammenheng (base = 3. person entall, parabase = 1. person entall) en vanskelig form. Som forfatter må du være særlig oppmerksom på din intensjon med det du skriver i første person. Du må ville noe spesielt med det, beskrive et eller annet om hovedpersonens eksistensielle, sosiale eller psykologiske verden. En mye brukt jeg-parabase er brevet.

I mange tilfeller ser vi også at notatbøker blir brukt, altså hovedpersonens egne tanker slik de fremgår av notatene.

Notatbøkene gir oss en mulighet til å innføre en 1. person entall stemme i et 3. person entall fortelling. På samme måte som brevet gjør det. men uten det nødvendige ”du” som hører hjemme i brev.


Skroll til toppen