• Kapittel 2. Regler og uttrykk

Om regler

 

Vi skriver. Mennesket skriver. Når vi skriver, bruker vi ord og setninger. At kunne skrive, er næst efter det, at tale den mest fundamentale opgave, som skolen stiller eleven. Vi skal kunne snakke og skrive.

Språket har alltid et mål utover seg selv.

Det er underlagt et sett med regler, og språket har et mål; det spesielle, vi vil oppnå med vår språkbruk. Disse to forskjellige sidene av språket er vevet sammen.

Målet bestemmer middelet.

På skolen lærte vi å skrive stil, senere rapporter med mer. Vi er oppdratt med et rasjonelt, instrumentelt forhold til språket. I tillegg til grammatikkregler, har vi regler for både avisartikler og ukebladartikler, avhandlinger, legejournaler og så videre.

Overalt hvor det er språk, er det regler for bruken av det. Etiketten, høflighetsfrasene, konversasjonen rundt en god middag, samtale med svigerforeldrene. Overalt er det regler for vår bruk av språket. Overalt hvor det er språk, er det regler for bruken av det.

Etiketten, høflighetsfrasene, konversasjonen rundt en god middag, samtale med svigerforeldrene. Overalt er det regler for vår bruk av språket.

Uttrykk

Annerledes er det – umiddelbart – med forfatteren. For forfatteren er språket – i første omgang – et mål i seg selv. Språket er sitt eget mål. Den oppgaven vi gir oss her, den oppgaven alle kunstnere til alle tider har gitt seg selv, er forsøket på å forene språk og person. Det vil kort si:

Å finne sitt personlige uttrykk.

Man skal finne frem til sitt eget språk, finne en overensstemmelse mellom språk og uttrykk. Dette er kunstnerens første og vanskeligste oppgave. For det første, fordi det ikke kan læres, men – i beste fall – oppstår i møtet mellom språket og personen som bruker det. Og dette vil først skje, når vi oppholder oss ved nettopp denne oppgaven, som særlig består i forsøket på å være lydhør overfor oss selv, å lytte til det vi skriver. Lyder det riktig, ekte?

Fantasien og evnen til å visualisere, altså å forestille seg noe levende, er nødvendige redskaper for forfatteren.


Skroll til toppen