Kapittel 1

Rytme & Poesi

 

Språk har rytme.

Rytmen består av mange forskjellige elementer.

Tegnsetting, gjentakelser av bestemte ord, og – som vi allerede har arbeidet med – nye avsnitt. Nettopp i språkets rytme ligger den poetiske hemmelighet skjult. I arbeidet med språkets melodi, ligger arbeidet med språkets poesi. Dette er kanskje det mest oversette – og for forfatteren viktigste – og mest møysommelige arbeid. Fordi man må lytte til setningenes innbyrdes samspill, forme den glidende og melodiske bevegelsen som tilstreves.

Samtidig skal (kan) setningene reflektere tekstens handling. Hvis en person er skremt er det naturlig å beskrive personens opplevelser i knappe, kortpustede setninger; hvis personen derimot blir panisk er det naturlig å la setningene bli lange og kaotiske. Når en drøm beskrives, er det naturlig å skrive lange, vevende setninger, og helst unngå punktumer; det finnes ikke punktumer i en drøm, alt er en glidende og sammenhengende bevegelse fra det ene til det andre.


Skroll til toppen