Fortellevinkler

Fortællervinkler. Skrivekursus for den trænede sprogbruger, der mangler input til novellen eller romanen.

Hvem forteller historien vi er i ferd med å skrive? Når vi begynner å skrive, har vi ofte ingen bevissthet rundt historiens forteller. Det er vi som forfattere som også forteller historien.

Dette er ikke alltid hensiktsmessig.

Å få en distanse til historien kan ofte være det som setter fantasien og motet i gang hos forfatteren. Ved å være oppmerksom på de tekniske mulighetene som ligger i arbeidet med fortellerperspektivet, kan vi samtidig gi oss selv helt nye og inspirerende utgangspunkt for å fortelle det vi har på hjertet.

Det finnes mange muligheter innenfor dette feltet, som kanskje er et av de viktigste områdene vi kan fordype oss i som forfattere. Underveis i kurset vil vi blant annet gå inn på:

  • Den allvitende forteller
  • Den personlige fortelleren (1. person og 3. person)
  • Den upersonlige (allvitende og med begrenset kunnskap)
  • Den iscenesettende fortelleren og
  • Den upålitelige fortelleren.

Kurset er ikke for nybegynnere.

Forløpet strekker seg over knappe 2 måneder.

Skroll til toppen