Fortellevinkler

Skrivekurs for den erfarne språkbrukeren som mangler inspirasjon til novellen eller romanen.

Hvem forteller historien vi er i ferd med å skrive? Når vi begynner å skrive, har vi ofte ingen bevissthet rundt historiens forteller. Det er vi som forfattere som også forteller historien.

Dette er ikke alltid hensiktsmessig.

få en avstand til historien kan mange ganger være det som tenner fantasien og motet hos forfatteren. Ved å bli oppmerksom på de tekniske mulighetene som ligger i arbeidet med fortellevinkelen, kan vi samtidig gi oss selv helt nye og inspirerende utgangspunkt for å fortelle det vi har på hjertet.

Det finnes mange muligheter innenfor dette feltet, som kanskje er et av de viktigste områdene vi kan fordype oss i som forfattere. Underveis i kurset vil vi blant annet gå inn på:

  • Den allvitende (autoriale) fortelleren
  • Den personlige fortelleren (1. person og 3. person)
  • den upersonlige (allvitende og med begrenset kunnskap)
  • den iscenesettende fortelleren og
  • den upålitelige fortelleren.

Kurset er ikke for nybegynnere.


Forløpet strekker seg over knappe 2 måneder.

Skroll til toppen